به سوی پیش گامی...

کارگزاری خلیج فارس

شرکت کارگزاری خلیج فارس (سهامی خاص) در تاریخ 1374/12/21  با شماره ثبت 120300  باعنوان کارگزاری امین نوین در اداره‌ ثبت شرکت ها و با شماره 10733  نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید. بنا بر مصوبۀ هیئت مدیره وقت، با انجام تغییرات در ترکیب سهامداری در تاریخ 1383/08/05 به شرکت کارگزاری آریانوین (سهامی خاص) تغییر نام داد و سرانجام درابتدای سال 1402 باانتقال مالکیت انجام شده،شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد از شرکتهای تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تملّک اکثریت سهام کارگزاری به عنوان سهامدارعمده شرکت شناخته شد و درتاریخ 1402/09/06 تغییر نام شرکت به "کارگزاری خلیج فارس"  ثبت گردید.

همین حالا شروع کن

بیانیۀ ماموریت

اعضای هیئت مدیره شرکت به پشتوانۀ تجربه و دانش خود و با بهره مندی از سرمایه انسانی متخصص برآن است تا در راستای رسیدن به اهداف بلندمدت کارگزاری با حداکثر کوشش و تلاش به ­سوی پیشگامی قدم بردارد. گروه مدیریت  متعهد می گردد تا با الگو قراردادن ارزش های والایی چون شفافیت کامل، درستکاری و اخلاق مداری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی و وفاداری به مشتری مداری با اتکاء به کارگروهی در این مسیر پر فراز و نشیب گام بردارد.