به سوی پیش گامی...
مدیران شرکت
امیر رشیدیان
امیر رشیدیان

معاونت اجرایی

محسن کمالی
محسن کمالی

مدیر معاملات اوراق بهادار

مجتبی عسگری
مجتبی عسگری

مدیر فناوری اطلاعات

کاظم بلوری
کاظم بلوری

مدیر مالی

محمد ابراهیمی پور
محمد ابراهیمی پور

مدیر پذیرش اوراق بهادار

مصطفی طالب حسامی
مصطفی طالب حسامی

مدیر اداری

مهدی نیکخواه
مهدی نیکخواه

مدیر روابط عمومی

حمیده چوپانیان
حمیده چوپانیان

مسئول معاملات برخط