به سوی پیش گامی...

کارگزاری خلیج فارس

شرکت کارگزاری خلیج فارس (سهامی خاص) در تاریخ 21/12/1374 با شماره ثبت 120300 تحت عنوان کارگزاری امین نوین در اداره‌ ثبت شرکت ها و در تاريخ 11/06/1388 با شماره 10733 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید. بنا بر مصوبۀ هیئت مدیره وقت، با انجام تغییرات در ترکیب سهامداری در تاریخ 05/08/1383 به شرکت کارگزاری آریانوین (سهامی خاص) تغییر نام داد و سرانجام در ابتدای سال 1402 با انتقال مالکیت انجام شده، شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد از زیرمجموعه های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تملّک اکثریت سهام کارگزاری به عنوان سهامدار عمده شرکت شناخته شد و در تاریخ 06/09/1402 تغییر نام شرکت به کارگزاری خلیج فارس ثبت گردید.

 

بیانیۀ ماموریت

اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت به پشتوانۀ تجربه و دانش خود و با بهرهمندی از سرمایه انسانیِ متخصص برآن است تا در راستای رسیدن به اهداف بلندمدت کارگزاری با حداکثر کوشش و تلاش به سوی پیشگامی قدم بردارد. تیم مدیریت کارگزاری متعهد میگردد تا با الگو قراردادن ارزشهای بنیادین همچون شفافیت کامل، درستکاری و اخلاق مداری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی به موقع، وفاداری به مشتریمداری با اتکاء به کارگروهی در این مسیر پر فراز و نشیب گام بردارد.

 

چشم انداز ها

با نگاهی به بیانیۀ ماموریت شرکت و اهداف راهبردی و بلندمدت طراحی شده، چشم انداز کارگزاری خلیج فارس ترسیم گردید.

 

  • حضور مداوم در میان کارگزاریهای برتر بازار سرمایه.
  • شناخته شدن به عنوان قابل اعتمادترین کارگزاری بازار سرمایه.
  • بیشینه سازی ثروت سهامداران از طریق پیشگام شدن در صنعت.
  • تبدیل نام تجاری کارگزاری خلیج فارس به یکی از قدرتمندترین و قابل اعتمادترین نامهای تجاری فعال در بازار سرمایه؛